Przedmioty szkolne

Czyli jak funkcjonuje nasz świat Przedmioty, które rozpalają wyobraźnię w kierunku bycia naukowcem i odkrywcą. Są to przedmioty przyrodnicze skupiające się na świece wokół nas. Dlatego są bardzo interesujące z punktu widzenia ucznia – to, co zostało przedstawione na zajęciach, z reguły można zobaczyć, poczuć, dotknąć. Biologia opiera się na opisywaniu zagadnień, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym. Opisuje rośliny i zwierzęta, zależności między nimi. Pozwala zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje świat wokół nas. Dodatkowo biologia odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu świadomości swojego zdrowia. Na lekcjach biologii są wyjaśniane procesy biochemiczne zachodzące w naszym organizmie, jakie zmiany zachodzą w trakcie dojrzewania i jakie są skutki nieprzestrzegania diety czy zaleceń lekarza. Biologia jest nierozerwalnie związana z chemią, jednakże stanowi ona osobny przedmiot, ze względu na zakres tematyczny. O ile biologia w sposób bardzo obrazowy opisuje wszystkie procesy w organizmie i świecie naturalnych, chemia zajmuje się nimi od strony bardziej teoretycznej.

Witaj na moim portalu! Na co dzień pracuje w bibliotece, bardzo dużo czytam, można nazwać mnie typowym molem książkowym. Na blogu zamieszczam ciekawe wpisy z rożnych dziedzin wiedzy. Zapraszam do komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)